انگشتر افرا کد 14

3,333,535 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 0.930 عیار : 750 سایز : 54

انگشتر رکسانا کد 16

8,136,612 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 1.250 عیار : 750

انگشتر هیراب کد 07

5,089,847 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 1.42 عیار : 750 سایز : 57

انگشتر ولن وانیا کد 04

6,201,092 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر عیار 750

انگشتر ونکلیف کد 33

4,301,293 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر عیار : 750 اجرت : 18درصد