دستبند سه رنگ فلورا کد32

32,475,081 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر عیار : 750 اجرت : 21درصد  

دستبند چرم مردانه چنگیز کد 36

10,972,229 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر عیار : 750 اجرت : 15 درصد

دستبند کارینا کد 15

8,136,559 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر عیار : 750  

دستبند ماهلین (هاله ماه) کد 10

4,623,965 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 1.290 عیار : 750