انگشتر افرا کد 14

3,839,913 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 0.930 عیار : 750 سایز : 54

انگشتر رکسانا کد 16

9,372,607 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 1.250 عیار : 750

انگشتر هیراب کد 07

5,863,025 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر وزن : 1.42 عیار : 750 سایز : 57

انگشتر ولن وانیا کد 04

7,143,061 تومان
دارای کد استاندارد E1592 زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر عیار 750